Vivus.ee peatas laenude väljastamise ning enam ei võta vastu uusi laenutaotlusi

30.07.2015 loovutas 4finance OÜ (vivus.ee) kõik vivus.ee kaubamärgi all sõlmitud lepingutest tulenevad nõuded OÜ-le Aktiva Finants. Selle tulemusena ei oma ega väljasta 4finance OÜ enam informatsiooni kehtivate laenulepingute kohta. Seega palume päringute osas, mis puudutavad laenujääke ja laenu tagasimaksmist, pöörduda OÜ Julianus Inkasso poole, kes alates 30.07.2015 haldab vivus.ee kaubamärgi all sõlmitud ja hetkel kehtivaid lepinguid.

Kõikide küsimuste korral palume pöörduda järgmistel kontaktidel:

OÜ Julianus Inkasso

Email:teenindus@julianus.ee
Tel:6 814 400
WEB:www.julianus.ee
Aadress:A. Weizenbergi 20, Tallinn

Vivus.ee остановил выдачу кредитов и не рассматривает больше ходатайства о кредитах

30.07.2015 4finance OÜ (vivus.ee) переуступил все права требования в отношении всех кредитов компании Aktiva Finants OÜ. В связи с этим 4finance OÜ не обладает больше какой-либо информацией о действующих кредитах, выданных vivus.ee. Поэтому просим с любыми запросами, касающимися остатков и возврата кредитов vivus.ee, обращаться к OÜ Julianus Inkasso – компании, занимающейся обслуживанием действующих кредитных договоров vivus.ee.

Контактные данные для получения информации по активным кредитам vivus.ee:

OÜ Julianus Inkasso

Email:teenindus@julianus.ee
Тел:6 814 400
WEB:www.julianus.ee
Адрес:A. Weizenbergi 20, Tallinn